Pühapäev, 1.03.2015

+ Lugemine püha Markuse evangeeliumist:                                             Mk 9:2-10

Sel ajal: Jeesus võttis kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese ning viis nad omaette kõrgele mäele. Ja teda muudeti nende ees, ta rõivad hakkasid erevalgena hiilgama, selliseks ei suuda ükski maapealne vanutaja neid valgendada. Ja Eelija koos Moosesega näitas ennast neile, ja need kõnelesid Jeesusega. Peetrus vastas ning ütles: «Rabi, siin on meil hea olla, teeme kolm lehtmaja: sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eelijale ühe.» Ta ju ei teadnud, mida öelda, sest neid valdas suur hirm. Ja tekkis pilv, mis neid varjas, ja pilvest kostis hääl: «See on mu armas Poeg, teda kuulake!» Ja järsku, kui nad ringi vaatasid, ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi endi juures. Ja kui nad mäelt lahkusid, keelas Jeesus neid, et nad kellelegi ei jutustaks, mida nad olid näinud, enne kui Inimese Poeg on üles tõusnud surnuist. Ja nad pidasid meeles need sõnad, ent omavahel arutasid: «Mida tähendab surnuist üles tõusma?»

See on Issanda sõna.

PA1 – 16. tund (22.02.15) – Roosipärja saladused

Isa Igoril oli sünnipäev – seda ei juhtu iga päev!… Peale tavapärast alguspalvet laulsime isa Igorile ühe sünnipäevalaulu. Ka meie grupile oli isa Igor jätnud sünnipäevapuhuseks maiustamiseks kommikarbi. Aitäh ja palju õnne!

Kuna Roosipärja palvest on seoses Maarjamaa 800. aastapäevaga veidi rohkem juttu ja kindlasti võiksid kõik sellele kaunile palveviisile aeg-ajalt aega pühendada, siis rääkisime ka meie seekord tunnis Roosipärjast. Oleme seda teemat ka varem käsitlenud, ent nüüd tuletasime meelde, miks ja kellele me seda loeme ning millised on traditsioonid seoses Roosipärjaga.

Tuletasime meelde Rõõmurikka, Valurikka, Valgusrikka ja Aurikka Roosipärja saladused, mida on kokku 20 ning arutasime, kuidas saame Jeesuse ja Neitsi Maarja elusündmustele mõeldes seda palvet oma eluga siduda. Et paremat ettekujutust saada, lugesid lapsed meie Palveraamatust ette mõned Roosipärja palve mõtisklustekstid. Arutelu sai elav ja küsimusi tuli palju. Tundus, et peaksime samal teemal millalgi veelkord  rääkima, sest aeg sai lihtsalt otsa. 🙂

Tunni lõpuosa sisustas aga Kevadkontserdi lauluproov, mida aitab meie grupil läbi viia Laureni ema Gerli. Laul, mida õpime on „Ave Maria, Jumalaema“. Esimene salm kõlas proovi lõpuks juba päris kenasti. Nüüd oleks vaja veel kõik ülejäänud salmid ka pähe õppida. 🙂

Rõõmsa jällenägemiseni!                                                                                                                                                                 Mari K.

Maarja Kool – 22.02.15 – Jeesuse templisse toomine

“Oi Maarjamaa Ema, me ilu ja au, sul tänu toob täna me kiituse laul!” – selliste sõnadega algasime täna meie Maarja Kooli teist kokkusaamist. Ainult, et tänu ja armastust ei näidanud me Maarjale mitte ainult laululuga vaid täna lähenesime Maarja elu sündmustele pintsite ja akrüülvärvidega.

Kohal oli Matteo ühes oma kitarriga ning nõnda võisime rõõmsasti meelde tuletada juba eelmisel korral õpitud laulu ” Oi Maarjamaa Ema”. Kuid seekord pisikese lisandusega – püüdsime laulu laulda ka prantsuse keeles – ja üllatavalt hästi tuli välja! IMG_0184

Maarja Kooli selle aasta tegemised on seotud tähtsamate sündmustega Neitsi Maarja elus. Seekordses tunnis käistlesime Jeesuse templisse toomise teemat. Rääksime, kuidas Maarja ja Joosep 40 päeva pärast Jeesuse sündi ta templisse Jumalale ja preestrile esitleda tõid, sest selline oli juutide komme talitada, kui perre sündis esimene poisslaps. Samuti rääkisime preester Siimeonist ja prohvet Hannast ning sellest, kui oluline oli nende jaoks see sündmus – kohtumine Jeesusega, maailma Päästjaga.

Kuid Neitsi Maarja jaoks oli see ehk kõige tähenduslikum – selle sündmusega sai ta tänu Siimeoni sõnadele veel paremini aru Jumala poolt talle usaldatud ülesande suurusest ja tähtusest ning samuti raskusest, sest see ülesanne tõi endaga kaasa lisaks otsatule rõõmule ka  suure valu ja mitmeid kannatusi – ” Ja sinu endagi hinge läbistab mõõk -, et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted.”  

Luuka evangeeliumis on nendest sündmustest kirjutatud nõnda ( Lk 2 : 22-38 ) :

Jeesus viiakse templisse
Ja kui nende puhastuspäevad Moosese Seaduse järgi said täis,viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette,  nõnda nagu on kirjutatud Issanda Seaduses: „Iga poeglast, kes on avanud lapsekoja, hüütagu Issandale pühaks”,  ja et tuua Issanda Seaduses öeldu järgi ohvriks „paar turteltuvi või kaks tuvipoega”. 
Siimeoni õnnistussõnad
Ja vaata, Jeruusalemmas oli mees, Siimeon nimi. See mees oli õiglane ja vaga ning ootas Iisraeli lohutust, ja Püha Vaim oli tema peal.  Püha Vaim oli talle ennustanud, et ta ei sure enne, kui ta on näinud Issanda Messiat. Ta tuli Vaimu ajel pühakotta. Ja kui vanemad tõid sinna lapse Jeesuse, et toimida temaga Seaduse sätte järgi, siis ta võttis tema sülle, ülistas Jumalat ja ütles: „Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile.”Jeesuse isa ja ema panid seda imeks, mida tema kohta räägiti. Ja Siimeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, tema emale: „Vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse –  ja sinu endagi hinge läbistab mõõk -, et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted.” 
Naisprohvet Hanna
Seal oli ka prohvet Hanna, Penueli tütar, Aaseri suguharust, kes oli kõrgesse ikka jõudnud. Ta oli mehega elanud seitse aastat pärast oma neitsipõlve ja lesk olnud kuni kaheksakümne neljanda eluaastani. Tema ei lahkunud pühakojast, vaid teenis Jumalat ööd ja päevad paastumiste ja palvetamistega. Tema tuli sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust. 
Ja siis asusime rõõmsasti laua taha, krõbistasime natuke kaasa toodud provianti  ning seejärel haarasime õpetaja Ene juhendamisel pintslid ja värvid ning hakkasime äsja kuuldud loost inspireerituina maalima. Kõige populaarsemaks osutus kujutada turteltuvisid, mis tulid kõigil ka suurepäraselt välja.

IMG_0187IMG_0190IMG_0188

Seda, kui elavaid kujutluspilte lugu meis kõigis tekitas, näeb nendelt võrratutelt töödelt, mis valmisid suure hoole ja armastusega:

IMG_0192

Kui pildid valmis või maalimisest isu otsa sai, avastati taas, kui hea koht on meie armas saalike ühiseks kullimänguks ning  selle  olid pärast pikka ja süvenenud maalritööd meie kunstnikud auga välja teeninud.

Tunni lõpetasime Meie Isa palvega, mille lugesime meie kalli isa Igori eest, kel oli eile sünnipäev ja tähistasime seda pidupäeva ka  väikese koogisöömisega ( koogi eest suur tänu headele kohvikupidajatele!).

Isa Igorile on Maarja Kooli lastel ja õpetajatel ka sünnipäevakaart edastada :

IMG_0194

Palju õnne, isa Igor!

Kohtumiseni järgmisel korral!

EA – 16. tund (22.02.15) – Roosipärg

Tänase tunni alguses ootas meid tore üllatus – kommikarp Isa Igorilt, kellel oli eile sünnipäev. Palju-palju õnne talle meie grupi poolt!

Tundi alustasime hoopis isemoodi – nimelt kooritoas ja laulmisega. Hakkasime õppima laulu, mida meie grupp kevadkontserdil esitab. Ja nagu selgus, on meie grupis suurepärased laululapsed – suur osa laulust sai selgeks juba esimese prooviga!

Kui olime lauluproovi ära teinud, läksime oma klassiruumi tagasi ja jätkasime juttu palve teemal. Laulmine sobis meie tunni algusesse väga hästi, sest ka laulmine on üks väga ilus palveviis. Saime teada, et õige mitu meie grupi last laulab kooris. Ja arutlesime siis, et iga kord kooriproovis olles saame oma lauludega Jumala poole pöörduda ja Temaga nende kaudu kõneleda ja need on nagu meie väikesed kingitused Talle. Tuletasime meelde, kuidas veel võib palvetada – oma sõnadega, vaikuses, mõtiskledes millegi üle oma südames… Võib ka lausuda mingeid juba väljakujunenud palvetekste. Siinkohal on meie suureks abiks meie väike palveraamat “Au olgu Jumalale”, kust võib leida palju ilusaid palveid. Lähemalt rääkisime täna ühest katoliiklastele väga olulisest ja armastatud palvest – Roosipärjast.

Esmalt meenutasime aga, kes on Neitsi Maarja – Jeesuse ema ja meie kõigi ema. Kõik olid ühel meelel, et kuna Maarja oli Jeesuse ema, oli ta ka Jeesusele kõige lähedasem inimene, kes tundis Jeesust väga hästi ja oli kogu aeg Tema kõrval. Kui meie tahame samuti Jeesusele lähedal olla, Teda hästi tunda ja kogu aeg Tema kõrval olla, peaksime õppima Maarjalt, kuidas seda teha. Kuna Maarja on meie ema, aitab ja õpetab ta meid kindlasti!

Üks väga ilus viis, kuidas Maarja meid õpetada saab, on Roosipärja palve. Selle palve kohta öeldakse, et see on justkui Jeesuse elu vaatamine läbi Maarja silmade. Roosipärja palves mõtiskleme Jeesuse elu sündmuste üle, mida nimetatakse saladusteks. Neid sündmusi või saladusi on kokku kakskümmend ja need on jaotatud neljaks: rõõmurikkad, valgusrikkad, valurikkad ja aurikkad saladused (kui tundub, et korraga on seda kõike meeldejätmiseks liiga palju, siis abi saab palveraamatust ja emalt-isalt). Saladuste üle mõtisklemise ajal loeme kolme tähtsaimat palvet: Meie Isa, Ole tervitatud Maarja, Au olgu. Palvetamine käib nii, et kõigepealt öeldakse saladuse nimi, siis loetakse üks Meie Isa, siis kümme korda Ole tervitatud Maarja ja lõpuks üks Au olgu. Kuna saladusi ja palveid on kokku päris palju, võib lugemine vahel sassi minna… kuid selleks on meil hea abivahend – palvehelmed. Palvehelmeid võib olla igasuguseid – suuri, väikeseid, ühe saladuse ja terve Roosipärja omasid, puust, metallist, plastmassist jne.

Seejärel tekkis meie lauale terve taldrikutäis kõikvõimalikke eri sorti pärleid, millest igaüks sai omale kümme lemmikut välja valida ja nendest väikese Roosipärja meisterdada. Täna jätsime oma palvehelmed klassi, et saaksime järgmisel tunnil nende abil palvetamist proovida.

IMG_0175

IMG_0174

IMG_0173

Saime ka teada, miks on Roosipärja palvel (ja nendel puust või plastmassist pärlitel) nii ilus nimi. Sest Neitsi Maarja on ise öelnud, et kui talle loetakse üks palve, saab tema kingituseks ühe ilusa roosi. Ja kui keegi siin maa peal võtab vaevaks lugeda ära terve Roosipärg, saab tema Taevas pähe roosidest krooni. Nii et meil on, mille nimel pingutada! Tunni lõpus kinkisimegi oma väikese palvega Maarjale kaheksa roosi… ja siis sõime ära Isa Igori toodud kommid. Aitäh, olid väga maitsvad! 🙂

IMG_0179

 

Lapsevanematele: Püha Roosipärg (mis on ja kuidas palvetada) ja veel mõned ilusad Maarja palved.

IMG_0176

 

Suur Paast

1. Suur Paast – sisemise pöördumise aeg. Inimesed eriti tahavad olla koos Jumalaga. Rohkem palvetavad, käivad pihil.

2. Algab Tuhkkapäeval (kolmapäeval). Palmipuudepühal põletatud palmide tuha patukahetsejate pähe riputamune.

3.Kestab 40 päeva (+ pühapäevad, millal ei ole paastu). Kokku – 46 päeva.

4. Lõpeb Suurel Neljapäeval.

5. 40 päeva = Jeesus kõrbes (saatan kiusab Teda kolm korda).

6. Liturgiline värv – lilla (kurbuse ja ootamise värv).

7. Tuhkapäev ja Suur Reede – range paastu päevad (üks kord kõht täis, ilma lihata).

8. Suure Paastu reeded – ilma lihata. Kirikus toimub Ristitee.

9. Missadel ei ole “Gloria” (Au olgu Jumalale kõrges). Alleluja asemel “Au olgu Sulle, Jumala Sõna”.

Ministrandi kümme käsku

1. Ministrant armastab Jumalat ja täidab Tema auks oma kohustusi eeskujulikult.
2. Ministrant teenib Kristust inimestes.
3. Ministrant võitleb oma puudustega ja muudab täiuslikumaks oma iseloomu.
4. Ministrant arendab iseendas Jumala elu.
5. Ministrant õpib tundma liturgiat ja elab seda.
6. Ministrant toob kõikjale tõelist rõõmu.
7. Ministrant leiab Jumalat looduses.
8. Ministrant on korralik ja kohusetundlik õppimises ja töös.
9. Ministrant leiab Jeesusele sõpru tööl, õppimisel ja mängimisel.
10. Ministrant on hea poeg ja vend.

PA1 – 15. tund (15.02.15) – igaõhtune südametunnistuse läbikatsumine

Suure naeru ja itsitamise kõrvalt märkasime, et see Maarja laul, mida me kontserdiks harjutame on hästi kena! Esimene salm on juba selge!! Tuleval pühapäeval on veel üks proov ja siis me vist peame natuke ootama kuni teised grupid harjutavad…

Kõigile oli väga selge see, et vaatleme oma südametunnistust pihiks valmistudes. Ent tundus, et paljudele õhtune südametunnistuse läbikatsumine ei olnud veel harjumuseks saanud… Proovigem! Peaks kestma maksimaalselt 2-3 minutit. All on mõned head küsimused lastele, mis aitavad seda teha.

Mõte on lihtne:
Kui sa teed midagi halvasti ja seejärel kurvastad, siis seepärast, et sa oled hea laps ja armastad väga oma vanemad. Ja kui sulle antakse andeks, siis see annab nii palju rõõmu, sügavat rõõmu. Kui sa palud Jumalalt andeks, siis seepärast, et sa armastad teda!

Palun vabandust!” Ja kindlasti ütleme Jumalale: “Aitäh!” Näiteks uue päeva eest, vanemate eest, vendade-õdede eest, õpitu eest, sõprade eest, trenni eest, teiste kannatlikkuse eest…… Hea on ka öelda: “Aita mind rohkem!”! Selle tegevuse ja tolle inimesega…..

Mõned küsimused, mis võivad õhtuti südametunnistuse läbikatsumisel abiks olla:

  • Kas ma palvetasin pärast ärkamist ja enne magamaminekut?
  • Kas ma kuulasin kohe oma vanemate sõna?
  • Kas ma vihastasin oma õdede, vendade või sõprade peale?
  • Kas ma olen neile andeks andnud?
  • Kas ma valetasin?
  • Kas ma õppisin nii palju kui vaja oli ja aitasin kodus kõigega, mida pidin tegema?

või

– Mis läks täna hästi?
– Mis ma tegin täna halvasti?
– Mis ma oleksin võinud teha paremini?

Kokkuvõttes – tänada Jumalat, paluda andeks ja paluda edasiseks rohkem Tema abi! Lühidalt! Igal õhtul 2-3 min!

Toredat vastla- ja tuhkapäeva, näeme hiljemalt tuleval pühapäeval! 🙂
Mari U.

Lisa:

Võite ka kodus arutleda 2 õige vastuse üle küsimusele “Miks süda peaks valutama, kui ma Jumalat solvasin?”:

  • Sest Ta on lõputult hea
  • Sest siis ma leian rahu
  • Sest olen solvanud Jumalat, kes on mu Isa ja kes mind väga armastab
  • Sest kardan karistada saada

Maarja Kooli esimese poolaasta kava

Maarja Kooli esimesel poolaastal õpime rohkem tunda Neitsi Maarja elu. Kohtume kord kuus ning iga kord on teemaks üks sündmus Maarja elust. Jutustame lugu, vaatame, kuidas kunstnikud seda kujutanud on ja teeme ise ka! Maikuus paneme valminud töödest kokku näituse. Tundide ajad ja teemad on järgmised:

P 22.02 – Jeesuse templisse toomine – akrüülmaal
P 22.03 – Maarja kui ema kesk Püha Perekonna igapäevaelu – kollaaž
L 25.04 – Pietà (Maarja hoiab süles ristilt võetud Jeesust) – klaasimaal. Tund toimub Klaasiklubis (Kalamaja, Niine 11, 2a korrus, http://klaasiklubi.ee/et), juhendab Kai Kiudsoo-Värv.
L 2.05 – Püha Maarja, taeva ja maa kuninganna – sõidame Aegviitu, kus õpime savist Maarja kujukesi voolima

Tundi on väga oodatud nii meie pühapäevakooli lapsed kui kõik teised huvilised. Kuid palume osalemisest ette teatada, et saaksime varuda parajas koguses töövahendeid.

Rõõmsate kohtumisteni!