15.01

+Lugemine püha Johannese evangeeliumist: Jh 1:29-34

Ristija Johannes nägi Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: „Vaata,
see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu! Tema ongi see,
kelle kohta ma ütlesin: Pärast mind tuleb see, kes on enne mind,
sest tema oli olemas enne kui mina. Minagi ei tundnud teda,
aga ma tulin veega ristima selleks, et Iisraeli rahvas
võiks tema ära tunda. ” Ning Johannes tunnistas: „Mina nägin Vaimu
kui tuvikest taevast alla tulevat ja tema kohale jäävat.
Mina ei tundnud teda, kuid Tema, kes mu läkitas veega ristima,
ütles mulle: See, kelle peale sa näed Vaimu alla tulevat ja jäävat,
tema on see, kes ristib Püha Vaimuga. Ja mina olen näinud ja tunnistan,
et tema ongi Jumala Poeg. ”

See on Issanda sõna.