Jõulunädal

Pühapäev, 24.12. Advendi IV nädal
11.30 Markus(v), Karl Otto, Oliver, Matteus

Jõulud
24.12
17.00 Robert …
22.00 Daaniel, Jürgen, Hubert …

25.12
11.30 Carlos(v), Markus, Magnus, Jürgen

Pühapäev, 31.12
11.30 Carlos(v), Karl Otto, Robert, Matteus

Pühim Neitsi Maarja, Jumalasünnitaja, Suurpüha, Esmaspäev, 1.01
Markus(v), Daaniel, Matteus, Hubert

17.12

Lugemine püha Johannese evangeeliumist:

Jh 1:6-8,19-28

Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes, see pidi tunnistust andma, tunnistama Valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama Valgusest. Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid tema juurde Jeruusalemmast preestreid ja leviite küsima: „Kes sina oled?” Tema tunnistas ega salanud, vaid tunnistas: „Mina ei ole Messias.” Ja nad küsisid temalt: „Kes siis? Kas sa oled Eelija?” Ja ta ütles: „Ei ole.” – „Kas sa oled prohvet?” Aga tema vastas: „Ei.” Siis nad ütlesid talle: „Kes sa siis oled? Me peame andma vastuse neile, kes meid läkitasid. Kelleks sa ennast nimetad?” Ta lausus: „Mina olen hüüdja hääl kõrbes: Tehke tasaseks Issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud.” Aga läkitatuid oli ka variseride seast. Ja need küsisid Johanneselt: „Kui sa ei ole Messias ega Eelija ega prohvet, miks sa siis ristid?” Tema vastas neile: „Mina ristin veega, aga teie keskel, kuigi teie Teda ei tea, seisab juba See, kes tuleb pärast mind. Mina ei ole väärt Tema jalatsipaelagi lahti päästma.” See juhtus Betaanias, sealpool Jordanit, kus Johannes oli ristimas.

See on Issanda sõna.

3.12

+ Lugemine püha Markuse evangeeliumist:                 

Mk 13:33-37

Sel ajal ütles Jeesus oma jüngritele: „Vaadake ette, valvake, sest teie ei tea, millal see aeg on käes! Nii nagu inimene, kes reisis võõrsile ja jättis oma maja, andes sulastele meelevalla, igaühele tema töö, ja uksehoidjal käskides valvata, nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul, et ta äkitselt tulles ei leiaks teid magamas. Aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile: Valvake!”

See on Issanda sõna.