5. tund.

JUMALA ARMASTUS ON TÄIESTI TEINE

 1. Kordamine
  – Tee Jumala juurde: Kuulmine, kohtumine, armumine, tunnistamine.
  – Pühakiri: Hieronimus: Pühakirja mittetundmine on Kristuse mittetundmine
  – Kohustused Piibli suhtes: Kuulamine, lugemine, uurimine, päheõppimine, kuulekus
  – Uurimine: 4 armastus, 2 patt, 1 nõuanded eluks, 3 peamine mõte, 5 on midagi, millest ei saa aru?
  – Palve: Lugemine, kordamine, palvetamine
  – Sakramendid: Kuulama, rääkima, puudutama

Jätka lugemist

18.02

+ Lugemine püha Markuse evangeeliumist:

Mk 1:12-15

 

Sel ajal ajas Vaim Jeesuse kõrbe ja ta oli kõrbes nelikümmend päeva saatana kiusata. Ja ta oli metsloomade seas ning inglid teenisid teda. 

Aga pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi: «Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!»

See on Issanda sõna.

4.02

+ Lugemine püha Markuse evangeeliumist:

Mk 6:53-56

Jeesus läks Siimona ja Andrease koju, Jaakobus ja Johannes kaasas. Siimona ämm oli palavikuga voodis ja nad rääkisid temast kohe Jeesusele. Jeesus läks tema juurde, võttis tal käest kinni ja aitas ta üles; palavik kadus ära ja Siimona ämm hakkas neid teenima. Kui õhtu tuli ja päike looja läks, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud ja kogu linn tuli maja ukse ette kokku. Jeesus tegi paljud terveks, kes põdesid mitmesuguseid haigusi ning ajas välja palju kurje vaime, aga ei lubanud kurjadel vaimudel rääkida, sest need teadsid, kes Tema on. Vara hommikul, enne kui valgeks läks, tõusis Jeesus üles, läks välja üksildasse paika ja palvetas seal. Aga Siimon ja teised läksid Talle varsti järele, ja kui nad Ta kätte leidsid, ütlesid Talle: „Kõik otsivad sind taga!” Tema vastas neile: „Lähme mujale, naabriküladesse, et ma saaksin sealgi kuulutada – selleks ma ju tulin.” Ja Jeesus läks kuulutas nende kogudusekodades kogu Galileamaal ning ajas kurje vaime välja.
See on Issanda sõna.