Pühapäevakooli Jõulunäidend

“Jõulud on laste püha,” kirjutab Fanny de Sivers, “ainult lapse silm oskab näha imesid ja tunda neist siirast rõõmu.” Sel aastal sai meie pühapäevakool selle väite tõesust oma silmaga näha. Sai teoks midagi, mis paljude inimeste südames juba pikemat aega pakitsenud oli ja mis aitas meil kõigil sel jõuluootuse ajal paremini valmistuda ja laste silmade läbi jõuluimest osa saada. Meie esmakordse jõulumüsteeriumi ettevalmistused algasid kaks kuud tagasi ja leidsid nüüd, 14. detsembril oma kulminatsiooni täissaali ees jõuluevangeeliumit ette mängides. Kui esmakordselt sellest plaanist juttu tegime kõlas see nii mõnegi jaoks riskantse ettevõtmisena. Aga sellegipoolest võtsid kõik lootusrikkalt nõuks asi teoks teha – kas kahe või  kahekümne lapsega – aga igatahes teha! Jumalal  on aga  teadagi lastega omette diil – nende päralt on Taevariik.  Ja nõnda oli meie laste tegemine kõige nende kahe kuu jooksul väga õnnistatud! “Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel” (Mt 18:20). Alustuseks kas või see, et kahe lapse asemel oli osalejaid lõpuks 27.PPJN2014 022PPJN2014 060 Proove alustasime tasapisi, aga  üsna tempokalt. Esimeses proovis lugesime kõigi lastega koos näidendi läbi, osad olime juba varemalt jaotanud. Meie esimene kohtumine algas väikese palvega, et kogu ettevõtmine Jumala kätte usaldada. Järgmistes proovides kogunesime väiksema seltskonnaga – nendega, kel oli sõnaline osa – et saaksime pisut rohkem süveneda, sest 27 lapsega korraga proovi teha  võib osutuda… keerukamaks. Aga viimastes proovides kogusime muidugi  kokku ka kõik lambad ja inglikesed. Nõnda olime siiski kõik koos pidevalt osalised – ka need pühapäevakooli lapsed, kes näidendis kaasa ei teinud. Nemad aitasid kõige muu olulisega nt plakati meisterdamisega. Lapsed olid proovides fantastiliselt tublid. Esmakordse ettevõtmise tõttu ei teadnud üldse, mida oodata. Aga lapsed on meil töökad ja ülivõrdes andekad. Vaatamata kõigile sajale muule tegemisele, mis nende eludes on, olid kõik peaaegu alati proovis kohal ja harjutasid hoolega, vaatamata väsimusele või vastupidi – ülemeelikule tujule –  ja mõnikord ka vaatamata  õpetaja Johanna nõudlikule loomule. Lust ja lillepidu on selliste lastega koos midagi teha! Ning õpetajate südametesse jäävad sellest tihedast ja töökast ettevalmistusajast kirjeldamatult soojad mälestused – näiteks sellest, kuidas proovi alguses terve see seltskond sõbralikult ringis istub ja piparkooki sööb ning lastelt küsides, miks me seda asja üldse teeme, kõlab vastus: Jumalale tänuks ja kiituseks!

Siit esimene suur kummardus ka kõigi nende laste vanematele, kes oma lapsi  proovi tõid, neid kannatlikult proovi ajal ootasid, hiljem julgustasid ja ettevalmistustega abistasid. Ja ega ka see tekst omaette harjutades väga lihtsalt meelde ei jää.. Samal ajal tuli tegeleda ka kõige muuga, mis etenduse juurde käib – kostüümide, rekvisiitide, plakatite, kavade, kutsete ja muuga. Meil õnnestus õpetaja Ene juhtimisel kokku koondada üks võimsamaid kunsti-tiime, mis iial nähtud! Uskumatu nobeduse ja armastusega valmisid enneolematud  lambamaskid ja inglitiivad (ja seda teinekord kell 9 õhtul). Ideestatud sai kostüümiplaan, lapsed pandi kutseid ja plakateid meisterdma, Karl Otto kujundas  võimsa kavalehe ja flaierid  ning isa Alfonsol kästi kiriku jõulusõime juurest meie jaoks sõim sisse vehkida. Iga üks täitis oma ülesannet ning aitas veel kõige muuga, mis vaja.  Ja seda kõike isa Igori valvsa ja hoolitseva  pilgu all. PPJN2014 193PPJN2014 006 Nõnda tegutsedes läks aeg nagu lennates ja kätte jõudis otsustav 14. detsembri hommik. Saime lastega kokku kell 10, et proovi teha. Kuna proovid toimusid ainult pühapäeviti pärast pühapäevakooli tundi, jäi prooviaega kindlasti vähem, kui oleksime soovinud. Seega oli etenduse päeval varakult kogunemine hädavajalik. Ja ütleme ausalt, et ega proov väga palju julgust ei andnud. Korraga tundus nagu oleks lastel kõik meelest läinud, mis me üldse harjutanud olime. Lisaks oli kogu aeg kasvav hirm, et meie ruum jääb publiku jaoks liiga väikeseks. Eelmistel päevadel saime teateid, et mõni laps on haigestunud ja nende osalemine oli tõsise kahtluse all… Mõne õpetaja süda värises niisiis enne etendust nagu haavaleht.  Kuid siin on koht, kus kõlavad eriliselt meie näidendis Maarja lausutud sõnad: “Usaldame Jumalat, küll tema meie eest hoolt kannab.” Ja nõnda loomulikult oligi. Andsime end palves Jumala hoolde ja saime tasuks oma pisikese jõuluime – ideaalse jõuluetenduse. Miski poleks saanud paremini minna. Kõik sujus viperusteta, ilma ühegi apsuta. Publik mahtus saali,  ühislaule lauldi hoolega ja lapsed, kes on ise väikesed imed, tõid vaatajate ette aegade imelisema sündmuse – Jeesuse sündimise.  Ja mis kõige tähtsam – tundsid sellest ise siirast rõõmu! Rõõmu oli hirmus palju kõigil!

Kasvasime selle aja jooksul omavahel rohkem  kokku, õppisime üksteist paremini  tundma ja ühise perekonnana tegutsema. Ja tänutunne sellest kõigest tahab südame lõhki ajada! Kuid kogu see tegemine oli ka mitmes mõttes õpetlik. Lapsed kasvatavad meid, täiskasvanuid, rohkem kui meie neid. “Lapsi ja nende kasvatamist on meile endile rohkem vaja, kui lastele või riigile, sest lapsi kasvatades kasvame kõigepealt ise. See ongi nende puhul õnnistus.” ütleb Ida Karim Tammsaare “Tões ja õiguses”.  Meie võtsime selle jõulunäidendi ette laste pärast. Et neil oleks rõõmu jõuluootusest ja et nad Jeesuse sündimise loost erilisemal kombel osa saaksid. Ja näed, seda tehes, saime ise ninanipsu. Laste vankumatu rahu ja rõõm ka kõige pingelisemates olukordades on eeskujuks ükskõik kellele meile. Nemad nägid  ja uskusid seda imet ammu enne meid. Nemad on lapsed kõige ehedamal kujul. “Jõulud on laste püha.” seisab ülal. Aga lapseks olemine – see ei sõltu vanusest. Me oleme kõik Jumala lapsed. Olla laps Jumala ees tähendab Lisieux’ püha Therése’i sõnul “Ära tunda  oma olemust,  oodata kõike Jumalalt nagu väike laps ootab kõike oma isalt.”  Tänu sellele jõulunäidendile saime kõik rohkem lasteks. Õppisime lastelt lapseks olemist. Õppisime rohkem  usaldama ja lootma.  Ja võime nüüd, lastena, rahus oodata meie Isalt seda kõige suuremat kingitust, mis Ta meile andnud on!

Suur aitäh kõigile! Jõulud on meie jaoks sel aastal imelisemad, kui eales varem!

PPJN2014 001PPJN2014 053PPJN2014 010

Koostegemisi pühapäeval ja muul ajal

On üks lubadus, mis ootab täitmist ja praegu on hea seda teha.

Me kõik soovime olla mõistetud ja armastatud, kuuldud ja märgatud. Laps, kasvades üles ja õppides sellises keskkonnas, oskab täiskasvanuna jagada samasuguseid kristlikke väärtusi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Teadagi, Teadagi saame me vanematena sellest kõigest rääkida, aga hoopis teine tera on elu selliselt elada. Ühelt poolt oma eeskujuga, kuid teisalt kujuneb lapsest inimene suheldes omavanuste sõpradega. Sõprussidemed on teismelisele väga olulised.

Mis oleks pühapäevakool ilma Gangita!? Marge-Marie poolt Gangiks ristitud 🙂 kateheesi gruppi kuuluvad Mathias, Patric, Samuel, Aleksander ja – at least not last – Roosi, koos suurepäraste õpetajate Ene M., Üde ja Marge-Mariega! Sellise kambavaimuta oleks maailm teistsugune! Koos peetud sünnipäevad on lihtsalt lahedad.

Kuulasin paar pühapäeva tagasi külalisena tundi ja see oli põnev, sest lapsed mõtlesid ja arutasid kaasa lugemise üle Vanast Testamendist – Jehoova saadetud 10 nuhtlust ei suutnud vaarao, Egiptuse kuninga kalki südant pehmendada, ta ei võtnud Jumalat kuulda ja Egiptuse rahvas pidi kannatama. Siin tekkiski küsimus: miks on nii, et inimene peab süütult kannatama? Juhuslikult tundi tulnud isa Pedrol oli võimalus sellele loomulikule küsimusele vastata.

Suvi – mis oleks suvi ilma Kodasema laagrita!?! Meie ajal on vaid „väljavalitutel“ võimalus olla maal vanavanemate juures sellistes lihtsates oludes nagu Kodasemal. Meie lastel on see võimalus tänu sellele, et on olemas koht – Kodasema Katoliku keskus ja inimesed – isa Igor, Ene M, Krista, Zoja ja veel mitmed, keda ei teagi kõiki nimetada. Lapsi jagub, sest suve jooksul on mitu sellist vahetust.

Kevad – kevadmatkad Aegviitu ja pärast mmm… süüa Karl-Otto juures ema Viktoria küpsetisi koos kohvi või teega. Poiste Esimene Kevadine Ujumine Järves ja ühine jagatud lõunasöök järve ääres nagu apostlid Galilea järve ääres. Uhhh, kuidas lastel veab!

Selliselt omavahel jagatud elu ongi avaram ja suurema tähendusega meile kõigile. Kristlikud väärtused muutuvad koos läbi elades lähedasemaks kui vaid üksi lugedes ja mõtiskledes.

Suur tänu kõigile kaasteelistele kateheesi õpetajatele: Ene M., Triin, Johanna, Üde, Mari Üks ja Mari Kaks, Marge-Marie, Marit, Nele, Elisabeth ja teistelegi, kedapolesiinnimetatud:)! Suur tänu, et te olemas olete isa Igor ja isa Pedro ja Christopher.

Merike

Olla pühapäevakoolis õpetaja

See on seiklus ja ka tee. Tee Kristuseni, olles Kristuse keskel. Hetkel pean küll tunnistama, et ei ole sel aastal aktiivne õpetaja, kuid kaks aastat kogemust on pannud kiinduma pühapäevakooli (edasipidi: ppkooli), mis tähendab, et kui ei seisa klassi ees, oled ikkagi kuidagi nagu Püha Vaimu ühendusega pühapäeviti kohal.

Mida tähendab õpetada pühapäevakoolis? Kirjutan, et inspireerida teisi õpetajaid. Justnimelt antud juhul õpetajaid, kes teavad, et see ei ole üldsegi mitte kerge töö. Pole ju kunagi lihtne rääkida kõige suuremast Armastusest: Jumala armastusest, ligimesearmastusest, armastusest üldse on keeruline rääkida. Kuid kui kokku võtta, on see õpetamine palve tee. Muidugi pean ütlema, et minu kogemuseks on nendel aastatel olnud üks grupp – Pärast Armulauda – ja selles grupis pead juba mõtlema, kuidas läheneda ja selgitada erinevaid elulisi asju, aga nii, et see oleks tehtud Kristuse pilgu läbi. Esimene meetod on see, et ma püüan ise olla samasugune teismeline ja miks mitte ei võiks ka ppkoolis rääkida mobiili-appidest. Ka paavst Franciscus “säutsub” Twitteris ja tal on oma app, mis jagab maailmale sõnumeid ja kuulutab meie usku. Ja miks peab alati laulma, võib ju lasta mõnda muusikat Youtube’ist. Võimalik, et see minu mõte on kohati võõrastav, kuid kas muusika või mõne uue “mobiilse saavutuse” jagamine teistega pole ka teema sõprusest ja ligimesearmastusest, millest ehk kõige rohkemgi rääkida tahame. Jagada midagi teistega. Läbi mängu, mobiilsuse, vabalt selgitades selliseid teemasid ppkooli tundides on ju lastele huvitav. Nii ka ise tunned õpetajana selle tunni keskel, et justkui oleks õpilane – ütleks pigem sõber – et koos veeta üks tund ppkoolis.

Mida ma kõige selle juures tahaks veel öelda, on, et mulle meeldib, et lapsed on tegelikult väga suured palveinimesed. Vaata, et palvetavad veel paremini kui ise. Kas ei ole õpetajatel endil midagi õppida lastelt? Niiet kui ma tooks siin mängule, õpetusele juurde veel palve, siis on ju tund juba korda läinud. Ma lihtsalt armastan seda kõike. Alati mõtlen, et kui lähen tundi, pean meeles pidama, et keegi minu rühmas võib ju olla tulevane preester või vaimulikkonda kuuluv inimene.

Mulle meeldib üks lahe seik selle aasta kevadest. Teemaks Vana Testamendi lood ja sealt konkreetsemalt Noa laev. Loeme siis läbi, mis toimus siis Noa ajal. Kuidas mõista seda lugu. Kuid kogu rühm üheskoos hoopis maskeerus mõneks lojuseks (nii on Piiblis kirjas) või loomaks, või tegelaseks ja meie klassiruum oli Noa laev. Kas saaks veel paremini kehastuda ja selle kaudu õppida, mida Issand meile tahab öelda?

Või näiteks koos arutada igapäevaste teemade üle: õppimine, sõbrad, valetamine, ausus – kõik see viib ju lähemale Kristusele ja saame ka selgemaks Sakramendid, et neid puhtamalt ja ilusamalt võtta vastu.

Kes soovib vaadata videot ppkooli tunnist meie grupis, saab seda teha siin:

Õpetajatele loomingulisust, jaksu ja armastust.

Kiidetud olgu Jeesus Kristus!

Marge