Tere tulemast!

Tere tulemast Peeter-Pauli koguduse pühapäevakooli blogisse! Siin võib vahetada mõtteid ja muljeid pühapäevakooli teemadel, saada teada, mida on tundides tehtud ja millised üritused tulemas on ning lugeda pühapäevast Evangeeliumi.

Mis on pühapäevakool?

Meie pühapäevakooli eesmärgi, sisu ja tegutsemispõhjuse võiks kokku võtta ühe lausega, mis pärineb meie kõigi Ema, Püha Neitsi Maarja suust: „Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast“ (Lk 1:46-47). Pühapäevakoolis õpime – Neitsi Maarja eeskujul ja eestkostel – rõõmu tundma elust Jumala lapsena. Püüame iga päev rohkem ja rohkem leida neid väikeseid imesid, mille eest Jumalale tänulik olla ning ka seda, kuidas Talle oma tänulikkust näidata ja Tema tahet järjest paremini täita.

Pühapäevakool ehk laste katehhees on hea ettevalmistus sakramentide vastuvõtmiseks, kuid see on ka võimalus Jumalat ja üksteist lähemalt tundma õppida ning koos sisukalt aega veeta. Et saaksime usus kasvada ja tunda ennast järjest rohkem tõeliselt ühtse Kiriku-perena, on väga oluline pühapäevakoolis käimist jätkata ka pärast ristimist ja Esimest Armulauda. Niisiis on väga oodatud kõik lapsed – nii need, kes on juba ristitud ja võtavad vastu Armulauda, kui need, kes selleks valmistuda soovivad.

Pühapäevasele rõõmupäevale kohaselt on meie tunnid üsna meeleolukad, toimuvad sageli vestluse vormis ning sisaldavad palju loomingulist tegevust ja põnevaid õppekäike. Meil on ka mitmeid juba traditsiooniks saanud ühisüritusi nagu jõulupidu, laste ristitee, kevadised perematkad ja suvised lastelaagrid.

Tunnid toimuvad pühapäeviti pärast eestikeelset Missat, õppeaasta algab septembris ja lõpeb juunis. Kuu esimesel ja kolmandal pühapäeval toimub pastoraalkeskuses lastemissa, kuhu on teretulnud nii meie pühapäevakooli lapsed oma peredega kui kõik teised soovijad.

2014/ 2015. õppeaastal tegutsevad meie pühapäevakoolis järgmised rühmad:

0-gruppi on eelkõige oodatud umbes 6-aastased lapsed ehk need, kellel Esimese Armulauani veel veidi aega on. Kokku saadakse kaks korda kuus, et üksteist ja Jumalat mängu ja loovtegevuste abil paremini tunda õppida.

Õpetaja: Elisabeth

Enne Armulauda (EA) grupis valmistume Esimeseks Armulauaks. Ettevalmistus kestab kaks aastat ning sellesse gruppi ootame lapsi, kes käivad vähemalt esimeses klassis. Räägime Jumalast, Jeesusest, Neitsi Maarjast, pühakutest, palvest, Kirikust, ristimisest, pihist, Armulauast. Loomulikult teeme tutvust Piibliga. Esimesel aastal keskendume palvele, südametunnistusele ja pihile. Teisel aastal on kõigi teemade keskmes Armulaud.

Õpetajad: Triin, Johanna, Marit

Pärast Armulauda (PA) grupp on lastele, kes juba võtavad vastu Armulauda. Püüame usu- ja palveelus kasvada ning õppida järjest paremini mõistma, kuidas elada koos Kristusega. Kindlasti kordame varem õpitut, kuid lähemalt räägime näiteks voorustest, kümnest käsust, sakramentidest, pühakutest, erinevatest palvetest ja palveviisidest. Õpime rohkem tundma Uut ja Vana Testamenti ning nägema Pühakirja meie igapäevase elu lahutamatu osana. PA grupp on jagatud kaheks vastavalt laste vanusele – PA1 noorematele ja PA2 vanematele lastele.

Õpetajad PA1: Mari K, Mari U

Õpetajad PA2: Ene, Üde

Ministrandid on need tublid poisid, kes abistavad preestreid Missal.

Õpetajad: Isa Igor, Christopher

Advertisements