PA2 tund 5.10

Tunni teemaks oi Vanast  Testamendist  2.Moosese raamatu algus, Iisraeli laste orjapõli Egiptusemaal. Ene seletas selle loo tausta ja oli tõesti põnev, vähemalt minule küll. Tunnis osales ka isa Pedro ja nii hakkab kord kuus toimuma ka edaspidi. Vestluse küsimused puudutasid püha Kolmainsust ja seda, kuidas ikkagi käituda keskkonnas, kus Jumalat ei tunta ja Tema käske ei austata.

Heade soovidega

Ene ja Üde