1.veebruari tund

Igaksjuhuks mainin siin ka ära, et meie grupi tund on nüüd ka igal pühapäeval, kui on keegi, kelleni see info ei ole jõudnud.
Selle tunni teemaks oli inimestele antud rääkimise võime. Vaatasime pilte erinevatest rääkimise viisidest (telefoniga rääkimine, sosistamine, vestlemine). Lastele väga meeldib piltide vaatamine ning see aitab alati tunnis räägitut meelde jätta. Arutasime, milleks Jumal meile rääkimise võime andis ning kuidas võiksime seda hästi kasutada, et Jumalal oleks sellest ainult rõõm, et ta meile rääkimise andis. Mõtlesime, mida ilusat saaksime teistele öelda ja lindistasime laste hääli, et neil oleks huvitav kuulata ennast rääkimas. Igaüks mõtles mingi ilusa lause, mida võiks sõbrale öelda. Järgmisel tunnil, kui kohtume, plaanime kuulata lindistust uuesti ja arvata ära, kelle hääl parajasti kõlab. Proovisime kujutleda, mismoodi oleks elu, kui rääkida ei saakski ja saime aru, et ka kurtide vaheline viipekeel on üks rääkimise viisidest. Külas oli ka papagoi, kes aitas harjutada viisakaid lauseid. Arutlesime ka, et rääkimisvõime on üks loomade ja inimeste vahelistest erinevustest. Papagoi võib küll ära õppida mõne sõna kordamise, aga ta ei saa aru nende tähendusest ja ei oska jutustada lugu. Jumal tahab, et me ka temaga räägiksime. Saame seda teha palves ja võime temaga rääkida kõigest. Ka Jeesus rääkis inimestega palju ja õpetas meile ilusa palve, mis aitab meil Jumalaga rääkida. Iga laps sai lehe Meie Isa palve ja värvimiseks mõeldud pildiga palvetavast lapsest. Tunni lõpus värvisime ja arutasime muude päevakajaliste teemade üle.papagoigirl on the phone

Advertisements

Detsembri ja jaanuari tunnid

Vabandan, et ma ei ole väga aktiivne blogija olnud. Katsun teha väikese kokkuvõtte detsembri ja jaanuari tundidest. Detsembris rääkisime mõistagi advendist ja jõuludest. Lapsed ei teadnud alguses eriti, mille pärast me jõule tähistame. Tutvusime siis ingli kuulutusega ja Jeesuse sünnilooga, vaatasime asjakohaseid pilte ja meisterdasime. Meil oli üks tund, kus meisterdasime ühiselt plakati pühapäevakooli jõulumüsteeriumi jaoks (jõulusõimest) ja aasta viimasel tunnil sai iga laps endale meisterdada kuuseehte (kuhu peale mahtusid siis Maarja, Joosep, Jeesuslaps sõimes ja lambad).

Aasta esimesel tunnil rääkisime jõulude teema jätkuks pühast perekonnast. Vähe räägitakse ajast, mil Jeesus oli väike laps, nii et püüdsime ette kujutada, mida Jeesusele meeldis teha, kui ta oli umbes 5-7 aastane või kuidas ta oma vanemaid aidata sai. Iga laps sai rääkida ka oma perekonnast ja mõelda, mida tema oma pere heaks teha saab. Lastele meeldis oma perekonnast rääkida. Vaatasime ka pilte pühast perekonnast ning lapsed said teada, mida tähistab pildi peal kuldne ring ümber pea. Natuke ka laulsime ning tunni lõpus mängisime telefonimängu (sõnaks mingi Jumala loodud asi). Tunni lõpetasime palvega (nagu alati).

Jaanuari teisel tunnil oli vähem lapsi, kui ootasin, ning jätsin planeeritud tunni järgmiseks korraks (tähtsa teema algus). Seega sai tund improvisatoorsem, samas saime sisulistel teemadel ikka arutleda. Rääkisime loost, kus Jeesus tervendab halvatud mehe (kelle ta sõbrad läbi katuse Jeesuse juurde saatsid). Pildivaru oli ka olemas. Tunni lõpus joonistasime.

Üldiselt olen väga õnnelik tundide kulgemise üle. Lapsed paistavad huvitatud ja ütlevad tihti sõna sekka ning hakkavad ka omavahel sõbrunema. Loodan, et kõigile meeldib tundides käia.

23.11 Maailma loomine

Sellel pühapäeval oli meil kohal rekordarv lapsi – lausa 9! Väga rõõmustav! Tunni alustuseks saime tuttavaks uute lastega. Vanad kalad said rääkida uutele tulijatele, mida tehakse pühapäevakoolis ja millest me siiani rääkinud oleme.

Ülemöödunud kord alustasime maailma loomisest rääkimisega – rääkisime, kuidas Jumal lõi valguse, taeva, mere ja maa. Sel tunnil kordasime ja jätkasime. Samal ajal, kui kuulasime maailma loomise lugu, kleepisime ja joonistasime kõik koos plakatile jõudumööda kogu loodut – taimed, kalad, linnud, loomad ja Aadama ja Eeva. Arutlesime, kui huvitav võis Jumalal olla kõiki neid asju välja mõelda. Rääkisime ka sellest, et Jumal seadis inimesed loodu eest hoolt kandma. Tunni lõpetasime Meie Isa palvega.

Meie tunnitöö:

IMG_2103

Ilusat nädalat!

Elisabeth

0grupp – tund (9.11.14) – Isadepäev

Kõige pisemad pühapävakoolilised pidasid täna ühe toreda  ja jutuka isadepäeva koosolemise.

Tundi alustasime  ristimärgiga ja süütasime laual küünla, et ka  Jeesust meie keskel  küünla kaudu eriliselt meeles pidada.  Seejärel tegime juttu sellest, millest lapsed eelmistel tundidel kõnelenud olid ja laulsime meenutuseks ühe laulu ” Jumal lõi…”, mis aitas meelde tuletada, et Jumal on loonud valguse ja lilled ja loomad ja kõik rahvad ning muidugi –  meid ka!

Aga Jumal on loonud veel kedagi, kelleta meie kuidagi ei saaks, kelleta meid ei oleks olemas- need on meie isad! Rääkisime, et Jumal on loonud meid meie isa ja ema kaudu ning andnud meile isa ( muidugi ka ema ), et tema meie eest eriliselt hoolitseks, meid kasvataks  ning meid meie eludes juhiks, aitaks ning eriliselt- armastaks! Et tema läbi väljenduks Jumala armastus meie vastu.

Ka Jeesusel on isa. Jeesuse isa on Jumal-Isa. Ja meie teame hästi, et Jeesuse isa on ka meie Isa. Seda on isadepäeval eriti oluline meeles pidada! Jumal on meie Isa, Taevane Isa, kes on meid loonud ja kes meid armastab nagu armastab meid ka meie isa siin maa peal. Tema peale võime alati loota, temaga võime alati rääkida  ja tema aitab ja armasteb meid samuti!

Nagu meil, oli ka Jeesusel peale Taevase Isa,  isa siin maa peal. See oli Joosep, Neitsi  Maarja abikaasa, kellele Jumal andis erilise ülesande oma Poja eest hoolt kanda, teda kasvatada ja armastada.  Püha Joosep on kõigile isadele suurepäraseks eeskujuks. Ning Jeesus armastas Joosepit väga.

Isadepäev on meile heaks võimaluseks oma isasid , nii seda maapealset isa kui ka meie Taevast Isa, vanaisa või  ristiisa  kõige selle hoole ja armastuse eest, mida nad meile osutavad, tänada.  Ja meie ülesandeks on Jumalalt  paluda, et Tema meie isasid ( ja ema ka) hoiaks  ning kõige kurja eest kaitseks.

Siis said kõik rääkida oma isadest ja vanaisadest. Ning lõpuks panime kõik, mis rääkisime, pildile ka- iga üks joonistas pildi oma isast. Selle pildi juurde kirjutasime ka lühikese, aga väga tähtsa tänupalve, mida lapsed said oma soovi järgi kohandada: “Ma tänan Sind, Jumal, et mul on nii hea/tore/võrratu/ suurepärane isa! Aamen.”   ( vastavalt sellele, mis sõna keegi ise oma isa kohta välja mõtles).

Imearmas õpetaja Ene hiilis vahepeal meie tundi ja tõi meile vahvleid! Milline tore isadepäeva-üllatus! Maiustasime mõnusasti! Aitäh, Ene!

Tunni lõpus õppisime veel kiirelt ühe laulu, mis rääkis sellest, kuidas iga meie  kehaosa  on ka Jumala looming ning nendega kiidame samuti Jumalat.

Kui magus söödud ja laul lauldud, lõpetasime tunni juba tuttava ristimärgiga ja iga üks sai minna koju oma isade juurde pidupäeva tähistama!

Selline sai 0grupi tund tänasel pühapäeval. Hoiame meeles, et nüüd hakkab ka see, kõige pisemate rühm, kohtuma igal nädalal!

Ilusat isadepäeva!

Kõige väiksemate 1.tund

Möödunud pühapäeval oli ka meie rühmal esimene kohtumine. Tutvusime uute lastega ja arutlesime asjade üle, mis meile meeldivad. Arutlesime, et kõige hea eest, mis meid ümbritseb, saame tänada Jumalat. Igaüks sai nimetada lõhnu, helisid ja maitseid, mis neile meeldivad. Arutlesime, et kuuleme, näeme, maitseme ja tunneme lõhnu tänu võimetele, mille Jumal on meile andnud. Et meil jääks paremini meelde Jumalat tänada, joonistasime suure ühispildi asjadest, mille eest me Jumalale tänulikud oleme. Töö juures juttu jätkus ja jõudsime igasuguste teemadeni. Proovisime ette kujutada, mis oleks siis, kui ei oleks mitte midagi. Mõtisklesime, et kõige alguses oligi ainult Jumal ja mõtlesime, miks ta võis maailma luua – suurest armastusest või igavusest. Avastasime, et Jumalal ei olegi binoklit vaja, kuna ta näeb niikuinii igale poole ja on igal pool. IMG_1947