Koostegemisi pühapäeval ja muul ajal

On üks lubadus, mis ootab täitmist ja praegu on hea seda teha.

Me kõik soovime olla mõistetud ja armastatud, kuuldud ja märgatud. Laps, kasvades üles ja õppides sellises keskkonnas, oskab täiskasvanuna jagada samasuguseid kristlikke väärtusi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Teadagi, Teadagi saame me vanematena sellest kõigest rääkida, aga hoopis teine tera on elu selliselt elada. Ühelt poolt oma eeskujuga, kuid teisalt kujuneb lapsest inimene suheldes omavanuste sõpradega. Sõprussidemed on teismelisele väga olulised.

Mis oleks pühapäevakool ilma Gangita!? Marge-Marie poolt Gangiks ristitud 🙂 kateheesi gruppi kuuluvad Mathias, Patric, Samuel, Aleksander ja – at least not last – Roosi, koos suurepäraste õpetajate Ene M., Üde ja Marge-Mariega! Sellise kambavaimuta oleks maailm teistsugune! Koos peetud sünnipäevad on lihtsalt lahedad.

Kuulasin paar pühapäeva tagasi külalisena tundi ja see oli põnev, sest lapsed mõtlesid ja arutasid kaasa lugemise üle Vanast Testamendist – Jehoova saadetud 10 nuhtlust ei suutnud vaarao, Egiptuse kuninga kalki südant pehmendada, ta ei võtnud Jumalat kuulda ja Egiptuse rahvas pidi kannatama. Siin tekkiski küsimus: miks on nii, et inimene peab süütult kannatama? Juhuslikult tundi tulnud isa Pedrol oli võimalus sellele loomulikule küsimusele vastata.

Suvi – mis oleks suvi ilma Kodasema laagrita!?! Meie ajal on vaid „väljavalitutel“ võimalus olla maal vanavanemate juures sellistes lihtsates oludes nagu Kodasemal. Meie lastel on see võimalus tänu sellele, et on olemas koht – Kodasema Katoliku keskus ja inimesed – isa Igor, Ene M, Krista, Zoja ja veel mitmed, keda ei teagi kõiki nimetada. Lapsi jagub, sest suve jooksul on mitu sellist vahetust.

Kevad – kevadmatkad Aegviitu ja pärast mmm… süüa Karl-Otto juures ema Viktoria küpsetisi koos kohvi või teega. Poiste Esimene Kevadine Ujumine Järves ja ühine jagatud lõunasöök järve ääres nagu apostlid Galilea järve ääres. Uhhh, kuidas lastel veab!

Selliselt omavahel jagatud elu ongi avaram ja suurema tähendusega meile kõigile. Kristlikud väärtused muutuvad koos läbi elades lähedasemaks kui vaid üksi lugedes ja mõtiskledes.

Suur tänu kõigile kaasteelistele kateheesi õpetajatele: Ene M., Triin, Johanna, Üde, Mari Üks ja Mari Kaks, Marge-Marie, Marit, Nele, Elisabeth ja teistelegi, kedapolesiinnimetatud:)! Suur tänu, et te olemas olete isa Igor ja isa Pedro ja Christopher.

Merike

Advertisements

Loengud kristlikust elust

Pühapäeval, 9. novembril alustame uue loengusarjaga kristliku elu kohta. Loengute eesmärk on aidata inimestel, kes on juba ristitud, kristlikku elu arendada. Tunnid toimuvad iga kahe nädala tagant Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse katedraali keldriruumis algusajaga 13.00 (peale missat) kuni orienteeruvalt 13.40.
Loengud viib läbi isa Pedro Cervio.

Kava:

9. november: Mil viisil Püha Vaim tegutseb meie elus?
23. november: Miks ja kuidas palvetada?
7. detsember: Mis on suretamine?
14. detsember: Vaimulik juhendamine: kas see on tõesti vajalik?
11. jaanuar: Miks on Püha Missa nii oluline?
25. jaanuar: Elada Püha Missat.
8. veebruar: Euharistiline vagadus.
22. veebruar: Meeleparanduse sakrament ehk kuidas andeks paluda?
8. märts: Töötamine Jumala lapsena.
22 märts: Kristlik perekonnaelu.
12. aprill: Kuidas Jumalast teiste inimestega rääkida?
26. aprill: Südametunnistuse uurimine.
10. mai: Oleme Neitsi Maarja lapsed.

EA grupi lapsevanemate kohtumine (12.10.14)

EA grupi lapsevanemate kohtumine (12.10.14)

Tänases pühapäevakoolitunnis tegime väikese katse. Kutsusime külla ühe meie pühapäevakooli lapsevanema – Nele – kes sel ajal, kui lapsed oma asjadega tegelesid, jagas emade-isadega mõtteid ja kogemusi, kuidas aidata lapsel kasvada Jumalat armastavaks inimeseks. Katse oli see kohtumine selles mõttes, et tahtsime teada, mida lapsevanemad niisugustest koosolemistest ja kristliku kasvatuse teemalistest mõttevahetustest arvavad ning kas need võiksid toimuda tihemini, näiteks kord kuus, samal ajal, kui lapsed pühapäevakooli tunnis on? Ootame teie arvamusi!
Meenutuseks tänastele kohalolijatele ja teadmiseks teistele huvilistele on siinkohal ka kokkuvõte Nele jutust:

Valgustusajast alates on meie kultuuris levinud seisukoht, et selleks, et lapsest kujuneks hea inimene, on vaja peamiselt teadmisi, haridust. Viimasel ajal räägime palju väärtustest. See on kindlasti hea, kuid see pole reaalsuses piisav. Sest lapsel on kõige olulisem hing, mis on küll seotud mõistuse, tahte, keha ja tunnetega, kuid hing vajab enamat. Seda teadis Jumal ja seepärast on meil Kirik ja sakramendid.

4. sajandil elas munk Pelagius, kes nägi enda ümber palju negatiivset ja asus selle vastu võitlema selle. Ta väitis, et negatiivse eeskuju ja hoiakute vähenemine muudab inimesi. Selle protsessi käigus eemaldus ta Kirikust ja sakramentidest, talle tundus, et ta ei vaja neid enam. Tulemuseks oli sisemise külmuse ja kriitilisuse suurenemine. Sama oht valitseb katoliiklasi läbi sajandite. Laste puhul on tulemuseks uhked teismelised.

Seega algab kõik meist, lapsevanematest. Meil on suurepärane võimalus, et meie teismelised oleksid toredad, vastutustundlikud ja hoolivad. On normaalne, et 12-eluaastaks on meie lapsest kujunenud selline noormees ja neiu.

Eelduseks on, et laps hakkab armastama sakramente. Kuidas see võiks toimuda? Kõigepealt muidugi eeskuju kaudu. Teine asi on õhtupalve. Tegelikult on see olulisem osa õhtust, teha koos lapse või lastega õhtupalvet.

Milline see õhtupalve võiks olla?

Esimene osa – tänamine (suureneb lapse võime näha väikest head, kujuneb positiivne eluhoiak ja tänulikkus – kõik hea tuleb Jumalast).Palve : “Mu Issand ja mu Jumal, ma tänan Sind selle eest, et Sa mind tänasel päeval valgustasid, kaitsesid, valitsesid ja juhtisid.”Mille eest tänan/täname? (Laps mõtleb vaikselt)….. “Tänu olgu Jumalale – või Deo omnis Gloriae”.

Teine osa – oma südametunnistusse kaemine, endassevaatamine (ka psühholoogide kinnitusel oluline osa inimisiksusest).
Palve: “Issand, Sina tead kõik, Sina tead, et oled mulle armas. Anna mulle andeks, kui olen Sind kurvastanud”.
Oluline vaikusepaus, sest laps süüvib oma päevasse, endasse. (Mõnikord võib ka last aidata, äkki laiskus või kadedus vms.)
Peale pausi – “Issand halasta, Issand halasta, Kristus halasta, Kristus halasta.” (Aeg-ajalt võib öelda, et Jumal armastab Sind väga!)

Kolmas osa – “Ole tervitatud Maarja palve” (3 korda)

Neljas osa – Mille või kelle eest palume? Jumal armastab laste palveid – saame paluda järgmise päeva eest, vanemate eest, haige sugulase eest, mõne lapse või õpetaja eest jne. Näiteks nii, et laps ütleb palve ja koos ütleme “Issand, võta meid kuulda!”.
Lõpetuseks : “Seda palume Sinult, kõigeväeline Jumal, Kristuse, meie Issanda, läbi/kaudu. Aamen.”

Selliste õhtupalvete läbi, mille koostisosaks on südametunnistuse kaemine, õpib laps pihtima. Juba eelkooliealine laps võib alustada pihtimisega, sellest sakramendist tulev rõõm suurendab lapse positiivsust ja head südametunnistust. Eriti vajab pihtimist keskmisest temperamentsem ja tundlikum laps. Regulaarne pihtimine aitab kujuneda teimelisel, kes on vastutustundlik ja suudab ohjeldada oma emotsioone. Samuti aitab õhtupalve lapsel rahulikult magada ja olla hommikul heas tujus.

Seega aitab pihisakrament ja sellele eelnev igaõhtune õhtupalve kujuneda heal inimesel. Jumala arm, mis seeläbi siseneb lapse hinge, on palju võimsam jõud, kui seda on pelgalt teadmine heast ja halvast. Me lapsed vajavad seda jumalikku väge, et teha tänases maailmas paremaid valikuid.